• KOLOFON

 • Eva Fock
 • På Tværs af Musik
 • Copyright © 2011
 • Eva Fock & Edition Wilhelm Hansen AS, København
 • WH31136
 • Webredaktør: Eva Fock
 • www.musiketnologi.dk
 • Layout: Tilde Burrows
 • Webprogrammering: Frederik Hermund
 • Forlagsredaktion: Jakob Faurholt
 • Edition Wilhelm Hansen AS
 • Bornholmsgade 1A
 • 1266 København K
 • www.ewh.dk
 • Projektet er støttet af Egmont Fonden

Der er fra forlagets side gjort alt for at indhente tilladelse til at benytte fotos og illustrationer i denne bog. Skulle det ikke være lykkedes os at kontakte den rigtige rettighedshaver, og ophavsretten således er blevet krænket, er det sket utilsigtet. Eventuelle krav der måtte fremsættes i den forbindelse vil naturligvis blive honoreret som havde vi indhentet tilladelsen i forvejen.

Bogen kan købes på Wilhelm Hansens Webshop